top of page
IMG_2322-2.jpg
Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Medium.png

HURRA! Vi er sertifisert Miljøfyrtårn!

Vi har gjennomgått sertifiseringen på avd. Ottestad og er veldig stolte over å være sertifisert! I vår bransje er det ekstra viktig å vise miljøhensyn og vi tar nå et aktivt ansvar for å ivareta og verne om miljøet.

Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen er vårt mål å bidra til en bedre plass å være. Vi har fått et bevisst forhold til avfallshåndtering, forbruk og ikke minst hjelper det oss å skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Vår bransje er også utsatt for helseskader og vårt fokus på miljø skal også gjøre hverdagen tryggere og bedre for ansatte og kunder.

Det videre arbeidet skal opprettholde nivået for sertifiseringen og vi ser at dette vil gi en god effekt i form av økt konkurransekraft både mot kunder og som en attraktiv arbeidsplass.

bottom of page